Ogłoszenia parafialne

Z dnia: 2017-07-16


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

16 lipca 2017 

1.  Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia, którą w naszej parafii sprawujemy o godz. (…). Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!

2.  Kongregacja ds. Kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów w Instrukcji REDEMPTIONIS SACRAMENTUM (rozdział VI pkt 2 ppkt 90 ) oraz Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego ( pkt 160 ) podają: „Wierni przyjmują Komunię świętą w postawie klęczącej lub stojącej, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu. Jeśli przystępują do niej stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci, który winien być określony tym samym postanowieniem”. Procesjonalne podejście do ołtarza uwypukla wymiar eschatologiczny Mszy świętej, ponieważ wyraża nasze oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, które to wydarzenie Eucharystia zapowiada. W odpowiedzi na sugestię Parafian wprowadzam przyjmowanie Komunii św. w pozycji stojącej.

3. Zrealizowane prace:

·        w ubiegłym tygodniu został naprawiony chodnik wokół kościoła oraz oświetlenie kościoła i kapliczki.  Składam serdeczne podziękowania  w realizacji tego przedsięwzięcia Panom z Sekcji Obsługi Infrastruktury i Panu Stanisławowi Czekan za nadzór nad powyższymi pracami.

4. Pragnę przypomnieć, że w dniach od 24 do 29 lipca będą w naszym kościele prowadzone prace związane z szlifowaniem, polerowaniem i zabezpieczeniem marmurowej posadzki. Za wszelkie problemy serdecznie przepraszam szczególnie tych, którzy w tym okresie mają zamówione Msze św. 

5. Planowane prace w nadchodzącym tygodniu: ławki przed kościołem i kancelarią ( łącznie 5 sztuk ), stojaki na rowery, pojemniki na ręczniki papierowe i dozowniki mydła w toaletach oraz malowanie ogrodzenia. Za wszelkie opóźnienia przepraszam, ale związane jest to z sezonem urlopowym.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

ØZapowiedzi pierwsze:

Tomasz Jerzy HARENDARZ, kawaler z par. tutejszej, żołnierz zawodowy i Magdalena Anna CIESIELSKA, panna z parafii Wniebowzięcia NMP w Żaganiu

ØZapowiedzi drugie:

Damian PONIKOWSKI, kawaler z parafii tutejszej, żołnierz zawodowy i Agnieszka ŁABUDA, panna z parafii Wniebowzięcia NMP w Żaganiu

 

Niedziela

16.07.

 

08:00

 

 

+ Zofia SZCZĘCH urodzinowa po śmierci

10:00

 

+ zm. rodziców Daniela i Henryk BAGIŃSCY i za zm. z rodz. BAGIŃSKICH i NIEBRZYDOWSKICH

12:00

 

+ Henryk POLCYN z ok. urodzin i imienin oraz zm. z obojga stron /int. od żony z córkami/

Chrzest:  Łukasz Jaszczuk

 

19:00

 

+ Helena 2 r. śm.

 

Poniedziałek

17.07.

 

17:00

+ Bronisław

Wtorek

18.07.

 

17:00

 

 

+ Janusz JAWORSKI 1 r. śm.  /int. od żony z córkami/

Środa

19.07.

 

17:00

 

Msza Zbiorowa:

+ Maria ŁYSOŃ oraz + Władysław 20 r. śm. /int. od sąsiadów Blizińskich/

Czwartek

20.07.

 

17:00

 

 

+ Czesław 40 r. śm. i Stanisława GRZEGORZEWSCY

Piątek

21.07.

17:00

 

+ Robert NAWÓJ 1 r. śm. /int. od żony z dziećmi/

 

Sobota

22.07.

15:00

Ślub: Jarosław ŚPIEWAK – Patrycja LASKOWSKA

17:00

+ Lamberto WÓJCIK 13 r. śm.

 

Niedziela

23.07.

 

08:00

 

 

O Boże błog. i potrzebne łaski dla Dariusza z ok. 48 r. urodzin /int. od dzieci/

10:00

 

O Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla Antoniego                         i Zofii z okazji 40 r. ślubu

12:00

 

W int. Parafian

Chrzest: Nina Szuber

 

19:00

 

+ Józef CZEREPAK 21 r. śm.

+ Zbigniew, Anna i Julian MATYJA